กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2562 – บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น โดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ผสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเดินหน้าศึกษาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือและความเชี่ยวชาญของบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยและนักศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังเตรียมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี5G ร่วมกันอีกด้วย

Comments

comments