กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบเข็มประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก่นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งใน 9 ผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ 6 นายและประชาชนทั่วไป 3 คน ซึ่งเข็มรางวัลดังกล่าว ออกแบบโดย ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ในฐานะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมควรได้รับการยกย่องด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ สุดยอดมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมกิจการของสนง.ตำรวจแห่งชาติ โดยติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงจากกลุ่มทรู เพื่อให้บริการ WiFi ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 แห่งและภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท อีกทั้ง ยังได้สนับสนุนให้เกิดโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการตำรวจ จัดแพ็กเกจพิเศษพร้อมเครื่องให้โทรหากันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด 24 ชั่วโมงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าว สะท้อนความตั้งใจของกลุ่มทรูและวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเพิ่มศักยภาพการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่องานด้านบริการของประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้ว

Comments

comments