กรุงเทพฯ 23 ธันวาคม 2562 – สถานทูตฯญี่ปุ่น โดย ฯพณฯนายชิโร ซะโดะชิมะ (ขวา) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดย นายฐนสรณ์ ใจดี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการส่งเสริมและเติมเต็มระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพ  ยกระดับเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ การเข้าถึง และแหล่งเงินทุน รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในด้านความช่วยเหลือและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่น หรือ ประเทศไทย สามารถเข้าสู่ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพและตลาดท้องถิ่นได้  พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมด้านการตลาด กิจกรรม โปรแกรม การริเริ่มและสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ในเครือข่ายชุมชนสตาร์ทอัพในท้องถิ่น  ในขณะที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค สนับสนุนในด้านพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุม อบรม เวิร์คช้อป และกิจกรรมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพ

Comments

comments