การพัฒนาและการสนับสนุนชุมชนและสังคมด้านการศึกษา ถือเป็นหนึ่งพันธกิจหลักที่ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)  หรือ 3BB  ได้ตระหนักถึงและให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ “โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี”  หนึ่งในหลายโครงการที่ 3BB ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อตอบแทนคืนให้กับสังคม ด้วยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่มีข้อจำกัดและเท่าเทียมกัน

3BB ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2554 โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดต่างๆ  และโรงเรียนอื่นๆที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยการสนับสนุนบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB และ Wi-Fi ฟรี ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งผลจากการใช้อินเทอร์เน็ตของ 3BB มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ครู นักเรียนสามารถค้นคว้าและเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาได้หลากหลาย นอกจากนี้ชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน ยังได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ช่วยเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน 3BB ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันยาวนานกว่า 10  ปี ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนรวมแล้วทั้งสิ้น 2,271 แห่ง หลังจากการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้แต่ละโรงเรียนแล้ว บริษัทยังได้ติดตามผลการใช้งาน ด้วยการนำพนักงาน 3BB ออกไปจัดกิจกรรมแนะนำการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน มอบทุนการศึกษา และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับช่อง MONO 29 นำรายการ “จานยักษ์”  รายการทำอาหารที่ไม่ธรรมดา ยกครัวไปที่โรงเรียนวัดโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนอุปถัมภ์ในโครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี โดยมีเชฟสุดหล่อ คุณเต็งหนึ่งลงมือทำ ยากิโซบะ เป็นมื้อกลางวันให้กับน้องๆได้ลิ้มลองความอร่อย ซึ่งถูกใจเด็กๆเป็นที่สุด  

กิจกรรมดีๆ ทำให้น้องๆมีรอยยิ้ม ได้อิ่มอร่อย และมีความสุขกับความสนุกที่ 3BB นำไปมอบให้ ภายใต้ “โครงการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” จะยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีว่าการพัฒนาและเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุด

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อสังคมและชุมชนในทุกระดับ การที่ 3BB ได้ติดตั้งบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรีให้กับโรงเรียน นับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในอนาคตต่อไป

Comments

comments