8 พฤษภาคม 2563 – ดีแทค สนับสนุนเบอร์โทรสายด่วน เรียงหมายเลข 4 หลักสุดท้ายให้จดจำได้ง่ายขึ้น 063-474-0061 ถึง 0065 ให้กับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่กำลังรับมือการโทรเข้ามาปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่มากขึ้น อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภายใต้โครงการ “ดีแทคร่วมแรงใจ Fight COVID-19” ดีแทคมอบซิมเบอร์เรียงหมายเลข 4 หลักสุดท้าย 063-474-0061 ถึง 0065 พร้อมค่าโทรฟรี เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตการณ์นี้ และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากโรงพยาบาล โดยให้บริการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องกักตัว และประชาชนทั่วไป เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมามีประชาชนโทรเข้ามา ปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน เพิ่มขึ้นถึง 100% ซึ่งการโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต จะช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายในช่วงที่ประชาชนมีความเครียดเพิ่มขึ้น

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพ สายด่วน ให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจ

รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล เลขาธิการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้จัดระบบการให้คำปรึกษาและเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโทรศัพท์ เพื่อบรรเทาความทุกข์ ความวิตกกังวลของประชาชน ให้บริการแก่ประชาชนทั้งผู้ให้บริการ ผู้ติดเชื้อ ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องกักตัว และประชาชนทั่วไป

โดยผู้ที่รับสายจะเป็นอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำจิตบำบัด และการให้คำปรึกษา มีผู้โทรเข้ามาขอคำปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  โดยผู้ที่โทรเข้ามา ส่วนใหญ่จะปรึกษาปัญหาด้านจิตใจ โรคทางจิตเวช รวมทั้งปัญหาที่มากับเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดภาวะหมดไฟ ความเหนื่อยล้าในการทำงาน เกิดภาวะเครียด ซึมเศร้า  ซึ่งการมีแหล่งช่องทางในการให้บุคคลเหล่านี้ สามารถโทรเข้ามาขอคำปรึกษา ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ ลดปัญหาทางสุขภาพจิตของคนในสังคมไทย ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุในการนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมีความยินดีและพร้อมช่วยสนับสนุนทุกหน่วยงาน ที่สามารถช่วยลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค เราได้ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SME กลุ่มสถาบันการศึกษา และลูกค้าให้สามารถทำงาน ติอต่อสื่อสารกันได้ ด้วยการให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อช่วยให้การทำงานในระหว่างนี้มีประสิทธิภาพที่ดี สำหรับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ดีแทคได้ให้ความสำคัญในการดูแลสัญญาณที่รองรับการใช้งานด้านสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ให้ใช้สัญญาณได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญของคอลเซ็นเตอร์ เข้ามาช่วยเหลือในช่องทางของการบริการความรู้ด้านสาธารณสุขผ่านทางช่องทางดิจิทัล ล่าสุดดีแทคยังได้สนับสนุนสมาคมจิตแพทย์ แห่งประเทศไทย ในการให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านจิตใจ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สอดคล้องกับภารกิจสำคัญที่ดีแทคยึดมั่นในการให้บริการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

ดีแทคสนับสนุน หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 5 หมายเลข โดยเป็นหมายเลขที่เรียงกันและไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำมาใช้ในโครงการ การให้คำปรึกษาและเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางโทรศัพท์

โดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิด สายด่วนให้คำปรึกษาและเยียวยาจิตใจ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดให้คำปรึกษาเวลา 10.00 – 20.00 น. ที่หมายเลข

1: 063-474-0061

2: 063-474-0062

3:  063-474-0063

4:  063-474-0064

5:  063-474-0065

ประชาชนสามารถโทรปรึกษา เพื่อจะได้มีการดูแลตนเองได้เบื้องต้นระดับหนึ่ง ถ้าให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ไม่เพียงพอ ก็เข้ารับบริการในโรงพยาบาลต่อไป

บรรยายภาพ

“ดีแทคร่วมแรงใจ Fight COVID-19” สนับสนุนเบอร์โทรสายด่วน ให้คำปรึกษาเยียวยาจิตใจ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มอบซิมเบอร์สวยเรียงหมายเลข 4 หลักสุดท้าย 063-474-0061 ถึง 0065 พร้อมค่าโทรฟรี ให้กับสมาคมจิตแพทย์ แห่งประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.พิชัย อิฏฐสกุล เลขาธิการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ในโครงการสายด่วน ให้คำปรึกษา เยียวยาจิตใจ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้งผู้ให้บริการ ผู้ติดเชื้อ ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องกักตัว และประชาชนทั่วไป การให้บริการทางโทรศัพท์นี้ถือเป็นแนวทางที่ให้บริการโดยรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19

Comments

comments