เริ่มแล้ว จ่ายบิลทรูออนไลน์เต็มจำนวนตามกำหนดชำระตามรอบบิลทุกช่องทาง รับคะแนน TruePoint เพิ่มเป็น 2 เท่า โดยปกติชำระค่าบริการทุก 25 บาทรับ 1 คะแนนจะได้เพิ่มอีกเท่าตัว

ชำระได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563

 http://trueonline.truecorp.co.th/news-detail/2/442?ln=th

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการทรู ออนไลน์ หรือ ทรูวิชั่นส์ และทรู ออนไลน์ที่ใช้แพ๊กเกจร่วมกับทรู วิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช ที่ชำระค่าบริการครบเต็มจำนวนภายในกำหนดเวลาการชำระค่าบริการของรอบบิลปัจจุบันในแต่ละรอบเท่านั้น

2. ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 จะได้รับ ทรูพอยท์ จำนวน 1 ทรูพอยท์ โดยคำนวณจากมูลค่าของค่าบริการทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน (พอยท์จะได้รับภายใน 3 วันทำการ) และได้รับเพิ่มอีก 1 ทรูพอยท์ จากมูลค่าของค่าบริการทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน เมื่อมีการชำระค่าบริการก่อนวันครบกำหนดในการชำระค่าบริการ (พอยท์จะได้รับภายใน 7 วันทำการ) 

3. สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบริการแบบหักบัญชี หรือบัตรเครดิตอัตโนมัติ และลูกค้าที่ชำระค่าบริการล่วงหน้าแบบราย 6 เดือน และ 12 เดือน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

4. สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิพิเศษส่วนลดปลูกรักของพนักงาน ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

5. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 

6. บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่เหมาะสม

Comments

comments