ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด 3BB ในฐานะภาคเอกชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างแข็งขันในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการให้พนักงาน Work from Home เพื่อลดจำนวนคนเดินทางออกจากบ้าน รักษาระยะห่างทางกายภาพ การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่เชื้อตามศูนย์บริการลูกค้าทุกแห่ง นอกจากนี้ 3BB ยังได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการทำงานของแพทย์ เช่นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตและ WiFi ฟรีในโรงพยาบาล รวมทั้งด่านตรวจและจุดคัดกรองการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดเพื่อสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ 3BB ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แก่โรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อให้แพทย์-พยาบาลซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการรับมือกับเชื้อโรคได้นำมาใช้ในช่วงเวลาที่สำคัญตั้งแต่เริ่มมีการะบาดของเชื้อเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันที่แม้ว่าจะพ้นจากภาวะการขาดแคลนลงบ้างแล้วก็ตาม รวมถึงการแบ่งปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และติดตั้งตั้งอินเทอร์เน็ต ฟรี เสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

3BB ยังอยู่เคียงข้าง “เราจะไม่ทิ้งกัน”

ผลจากการล็อคดาวน์ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อ ทำให้บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก 3BB เห็นถึงความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน จึงได้จัดทำถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นมอบให้กับชุมชนหลายแห่ง นอกจากนี้ยังได้จัด “ตู้ปันสุข” ตั้งไว้บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการเพื่อแบ่งปันน้ำใจ รวมทั้งเติมของกินของใช้ตามตู้ต่างๆในจุดอื่นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังโรคอีกด้วย

3BB ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ และพร้อมเสมอที่จะยืนเคียงข้างในทุกสถานการณ์ # 3BB เราจะไม่ทิ้งกัน #โควิด19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

Comments

comments