กรุงเทพฯ 27 พฤศจิกายน 2563 – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูองค์กรองค์กรต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ พร้อมมอบรางวัลดีเด่นใน 3 สาขาให้แก่บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แก่

• รางวัลดีเด่น ความเป็นเลิศด้านผู้นำ และรางวัลดีเด่น ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (ภาพซ้าย) โดยดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับมอบ

• รางวัลดีเด่น ความเป็นเลิศด้านการตลาด แก่ทรูออนไลน์ (ภาพขวา) โดยนายธนภูมิ ภาคย์วิศาล ผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานพาณิชย์ ทรู ออนไลน์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวของกลุ่มทรู ตอกย้ำภาพผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ครบวงจร ที่มุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์รอบด้านให้แก่ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด อีกทั้ง สะท้อนภาพทรูออนไลน์ ในฐานะผู้นำตลาดบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตอันดับ 1 ของไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ทันต่อเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ในบ้านของผู้บริโภควิถีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างตรงใจ พร้อมเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

Comments

comments