เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน 3BB ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรม“3BB ทำดีด้วยหัวใจให้แม่” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบความรักความห่วงใยแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

• มอบเจลแอลกอฮอล์และทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

• มอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันและติดตั้งพัดลมบริเวณอาคารโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียน บ้านเขาช่องลม อ.เขาชะเมา จ.ระยอง  

• บริจาคชุดทำความสะอาดห้องน้ำและร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด วัดสว่างวนาราม อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา  

• มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล อ. เมือง จ. อุบลราชธานี

• จัดกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น  

• มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา อ. เมือง จ.อุดรธานี

• ปรับภูมิทัศน์และร่วมทำความสะอาดถนนและปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองแม่รำพัน อ.เมือง           จ.สุโขทัย

• ปรับปรุงห้องสมุด ซื้อหนังสือและของเล่นส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว อ. แม่วงก์ จ. นครสวรรค์

• เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ อ. เมือง จ.เชียงใหม่

• จัดกิจกรรมนันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ มูลนิธิผู้สูงอายุ (บ้านลุงสนิท) อ. เมือง จ.ราชบุรี

• จัดกิจกรรมปลูกป่าและซ่อมฝายมีชีวิต ชุมชนบ้านคลองดิน  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

• ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสะพานหิน อ.เมือง จ. ภูเก็ต

• จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปู บริเวณป่าชายเลนหัวเขา อ. สิงหนคร จ. สงขลา

• มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา

Comments

comments