เพื่อเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์หลักของบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทหนึ่งที่ทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ ด้วยการเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สนับสนุนการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ร่วมกับบริษัทลูกค้า รวมไปถึงการทำงานร่วมกับชุมชนต่าง ๆ บริษัทและสถาบันมากมายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน

ในขณะที่เอบีม คอนซัลติ้ง เดินหน้าก้าวเข้าสู่โลกแห่งความยั่งยืนในปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลักของแนวคิดESG ซึ่งก็ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ในด้านสิ่งแวดล้อม เอบีม คอนซัลติ้ง พยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัท และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2573 ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งพลังงานภายในสำนักงานของเอบีมในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก มากไปกว่านั้น พนักงานของเอบีมฯยังร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ และโครงการริเริ่มเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ในด้านส่วนร่วมทางสังคม เอบีม คอนซัลติ้ง สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมบริการสังคมสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรนอกกำกับของรัฐ โดยใช้ทักษะความสามารถด้านการเป็นที่ปรึกษาของบริษัทในการแก้ปัญหาระดับภูมิภาค บริษัทยังคงพยายามสร้างโลกอนาคตที่ดีขึ้นให้ประเทศญี่ปุ่นและส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยมีจุดเริ่มต้นที่เอเชีย

เอบีม คอนซัลติ้ง บริหารจัดการด้วยการสร้างรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สมเหตุสมผล เคารพกฎหมาย และยุติธรรม เราพยายามที่จะพัฒนาโครงสร้างการบริหารที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ การเพิ่มความปลอดภัยด้านข้อมูล ส่งเสริมธรรมชาติทางสังคม และความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัท

เอบีม คอนซัลติ้ง ได้รับการยอมรับในด้านการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ไปจนถึงขั้นตอนการลงมือปฎิบัติให้กับลูกค้ามากกว่า 200 รายในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยมาใช้ ผนวกกับความรู้ความชำนาญเฉพาะตัวที่สั่งสมมาตลอดการดำเนินงาน ทำให้ เอบีม คอนซัลติ้ง สามารถนำเสนอบริการที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการนำไปปฎิบัติ

“เรานำเสนอบริการให้คำปรึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาการสร้างคุณค่าในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่นการวางแผนกลยุทธ์ด้าน ESG  การจัดการโครงการเพื่อนำมาตรการต่าง ๆ ไปใช้ในทางปฎิบัติ รวมไปถึงการแนะนำมาตรการต่าง ๆ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้ว” โทชิฮิเดะ โอตานิ ผู้อำนวยการและหัวหน้าสายงานที่ปรึกษาด้านการจัดการและควบคุมการเงินของ เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การส่งเสริมมาตรการด้าน ESG ต้องอาศัยการรวบรวมและประสานงานของหลายแผนกภายในองค์กร ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการข้ามองค์กรที่ เอบีม คอนซัลติ้ง เชี่ยวชาญจากการให้บริการมานาน เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักที่จะทำให้มาตรการต่าง ๆ นั้นประสบความสำเร็จได้”

เพื่อให้สามารถนำเสนอโซลูชันด้าน ESG ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอบีม คอนซัลติ้ง จึงร่วมมือกับ เซเนกา อีเอสจี (Seneca ESG) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประเมินความยั่งยืนขององค์กร การทำรายงาน และการผนวกโซลูชันต่าง ๆ เข้ากับบริการด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนมาตรการ ESG ของบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการผสานรวมจุดเด่นของทั้งสองบริษัทเพื่อสร้างบริการที่ครอบคลุม กล่าวคือความแข็งแกร่งด้านการนำซอฟท์แวร์ไปใช้เพื่อเก็บและรวมข้อมูลด้าน ESG ที่จำเป็นสู่ศูนย์กลางของเซเนกา และจุดแข็งของเอบีม คอนซัลติ้ง ในด้านการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรผ่านการใช้โร้ดแมปที่ออกแบบขึ้นเฉพาะกรณี และการนำมาตรการต่าง ๆ ไปใช้ในทางปฎิบัติเพื่อสร้างเสริมคุณค่าขององค์กร” โทชิฮิเดะ โอตานิ กล่าวเสริม

เซเนกา อีเอสจี ช่วยให้บริษัทมากมายจัดตั้งแพลตฟอร์มเอเอสจีได้ด้วย อีพิค (EPIC) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับองค์กร และเซโน (Zeno) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับผู้จัดการการลงทุน อีพิค (EPIC) จะช่วยให้บริษัทสร้างชื่อเสียงด้าน ESG ในตลาดที่ทำการค้าด้วยการสร้างรายงานที่ตรงตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ไม่ว่าจะเป็น SASB, GRI, TCFD  และระเบียบข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละประเทศ ส่วนเซโน (Zeno) ช่วยให้ผู้จัดการการลงทุนประเมินการลงทุนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการควบคุมและความยืดหยุ่นขั้นสูงสุดในการออกแบบการประเมินด้าน ESG สำหรับพอร์ตโฟลิโอของบริษัท

“เรายินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นพันธมิตรของ เอบีม คอนซัลติ้ง” โจนาธาน โฮ ซีอีโอของเซเนกา อีเอสจี กล่าว “หลักการและค่านิยมของทั้งสองบริษัทมีความสอดคล้องกันอย่างมาก และยังมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเหมือนกัน การร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการโซลูชันด้านซอฟท์แวร์ของเราในตลาดหลักทั่วเอเชียแปซิฟิกและไกลออกไปมากกว่าเดิม เราขอขอบคุณที่ เอบีม คอนซัลติ้ง มอบความไว้วางใจให้กับ เซเนกา อีเอสจี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำตลาดในด้านการจัดการข้อมูล ESG ให้เป็นอัตโนมัติและใช้งานง่าย การวิเคราะห์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการสร้างรายงานตามข้อกำหนดให้กับบริษัทมากมายตั้งแต่ SMEs บริษัทขนาดใหญ่ สถาบันทางการเงิน ตลาดหุ้น และองค์กรรัฐ”

หากต้องการทราบว่า เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) สามารถช่วยให้บริษัทของคุณก้าวสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานและข้อกำหนด ESG อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร สามารถติดต่อสอบถามถึงบริการต่าง ๆ ได้ที่contactthailand@abeam.com

Comments

comments