กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2563 – เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มทรู นำโดย นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รวมพลังสวมเสื้อเหลืองร่วมน้อมรำลึกพร้อมสืบสานพระราชปณิธานปลูกต้นไม้คืนผืนแผ่นดิน รับต้นกล้าไม้มงคล 11 ชนิดจำนวน 500 ต้น เพื่อนำไปปลูกคืนผืนแผ่นดิน และแชร์ภาพแห่งความภูมิใจบน ‘We Grow’ ปลูกเพื่อความยั่งยืน แอปพลิเคชันที่นวัตกรทรู ร่วม สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคดิจิทัล ให้ติดตามอัพเดทการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นคลังข้อมูลความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวตอกย้ำเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู อันประกอบด้วย Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยต้นกล้าไม้มงคล 11 ชนิดจำนวน 500 ต้นที่จะนำไปปลูกคืนผืนแผ่นดินในครั้งนี้ ประกอบด้วย ยางนา สะเดา นนทรี ขี้เหล็ก แคนา เพกา มะค่าโมง ประดู่ มะฮอกกานี ตะเคียนทอง กระถินเทพา กล้าไม้เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร

Comments

comments