ปทุมธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 – กลุ่มทรู โดยนายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พิราบเทคโนโลยี” นำอัจฉริยภาพของ True 5G มาเสริมความรู้และพัฒนาทักษะให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่าย “นักข่าวพิราบดิจิทัล” รุ่นที่ 17 จัดโดยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) ซึ่งน้องๆ นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ และเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลจากกลุ่มทรู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการรายงานข่าวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมแนะนำแอปพลิเคชัน True 5G AR มาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพ และคลิปข่าวให้ชวนติดตามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อันเป็นการต่อยอดการปฏิบัติงานจริงด้านสื่อสารมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้ก้าวสู่การเป็นนักข่าวยุคดิจิทัลอย่างมืออาชีพในอนาคตต่อไป ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Comments

comments