4 มกราคม 2554 : กลุ่มทรู ได้รับรายงานว่า มีพนักงานบริษัทในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 1 ราย ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูล ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวเข้ามาที่ทำงานวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย และเริ่มมีอาการไข้สูงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา จึงเฝ้าสังเกตอาการและเข้ารับการตรวจ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันทีที่ได้ทราบข่าว ทั้งนี้ พนักงานคนดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงได้แจ้งให้ผู้ที่ไปปฏิบัติงานที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ทุกคน เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยมีการติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อ เพื่อให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว ฝ่ายอาคารฯ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยปิดพื้นที่อาคารทรู ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมดทันที เพื่อทำความสะอาดและอบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล โดยได้เปิดให้ใช้งานได้อีกครั้งในวันนี้ (4 มกราคม 2564)

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน และเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน (D-M-H-T-T) ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายให้พนักงานทั่วประเทศ Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการนำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มาใช้เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ และพร้อมที่จะผนึกกำลัง ร่วมสร้างกำลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

Comments

comments