สมาคมวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล ที่ใหญ่ที่สุดในไทย เลือกใช้แพลตฟอร์ม ALT Learning ของพีเพิลสตรอง ในการสร้างแพลตฟอร์มระบบเรียนรู้ที่ ใช้งานง่าย และ สนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรู้และครอบคลุมการประเมินผล เพื่อสมาชิกของสมาคม

 

กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2564: พีเพิลสตรอง ผู้นำด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ซึ่งเป็นสมาคมจัดการงานบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีการดำเนินงานมามากกว่า 5 ทศวรรษ  

ภายใต้ความร่วมมือนี้ PMAT จะนำแพลตฟอร์ม ALT Learning ของพีเพิลสตรองมาให้บริการกับสมาชิก ซึ่งจะช่วยมอบประสบการณ์การเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับสมาชิกของสมาคมได้เป็นอย่างดี แพลตฟอร์ม ALT Learning จะช่วยให้สมาชิก PMAT ซึ่งประกอบด้วยองค์กร 2,600 แห่งและสมาชิกรายบุคคลมากกว่า 650 ราย สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้แบบเอ็กซคลูซีฟสามารถเข้าถึง ด้วยความสะดวกสบาย และใช้งานง่าย

นายบุญชู มัลโฮตรา ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค พีเพิลสตรอง กล่าวว่า “พีเพิลสตรอง มุ่งเน้นในเรื่องการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานเพื่อให้องค์กรเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับองค์กรต่างๆ สู่ประเทศไทยในยุค Digital HR โดยใช้แพลตฟอร์ม ALT Learning โดยเราหวังว่าจะช่วยให้ สมาชิก PMAT ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรจากหลากหลายแห่งในประเทศไทย สามารถก้าวข้ามอุปสรรคและมีประสบการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้และยกระดับสังคม HR ของไทย ให้มีองค์ความรู้ด้านการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

สมาชิกของ PMAT สามารถใช้งานแพลตฟอร์ม ALT Learning ของพีเพิลสตรอง ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายและราบรื่น ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกแสวงหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง แพลตฟอร์มนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้สมาชิกค้นหาความรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน และแสวงหาความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย รวมถึงสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ และจะได้รับการจดจำหรือบันทึกไว้ในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ  ทั้งนี้ สมาคม PMAT จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกทันทีด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเข้าใจภาพรวมจากกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกเข้ามาใช้งาน ช่วยองค์กรเตรียมความพร้อมตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาและการเรียนรู้ (L&D) โดยรวมให้กับพนักงานของตน รวมถึงสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้เรียน เพื่อค้นหาว่าสมาชิกแต่ละรายมีช่องว่างใดที่ควรได้รับการแก้ไขหรือเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่

ดร.บวรนันท์  ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับพีเพิลสตรอง ในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้ PMAT และองค์กรสมาชิกเร่งกระบวนการเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคที่องค์กรและธุรกิจเผชิญความท้าทาย PMAT ในฐานะองค์กรหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักทรัพยากรมนุษย์ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิวัติวงการ HR ในไทย ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้กับสมาชิกด้วยเนื้อหาพิเศษที่สดใหม่ และช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ทันสมัย เพื่อให้องค์กรสมาชิกได้รับการอัพเดตตลอดเวลา และนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน”

 

เกี่ยวกับการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย )Personnel Management Association of Thailand : PMAT) เป็นสมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ รวมถึงนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ สมาคมฯ ได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและเป็นเลิศในทางวิชาการ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย

สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการ และการปฏิบัติของการจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ และการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้า สมาคมมีพันธกิจสำคัญ ในการศึกษาหาความรู้ทาง ด้านวิชาการ เพิ่มพูนสมรรถภาพ และให้ความช่วยเหลือนักทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิก จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในเรื่อง ต่างๆ และร่วมมือกับ สถาบันวิชาชีพอื่น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง ตลอดทั้งให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับสมาชิก

 

เกี่ยวกับพีเพิลสตรอง

ภารกิจของ พีเพิลสตรอง มุ่งเน้นไปที่ การออกแบบชีวิตการทำงานเพื่ออนาคต พีเพิลสตรองสร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อให้องค์กรต่างๆ และพนักงานสามารถทำงานร่วมกันในวิธีที่ง่ายที่สุด เชื่อมต่อถึงกันได้มากที่สุด และเป็นวิธีที่ทุกคนพึงพอใจมากที่สุด เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิผล พีเพิลสตรองได้สร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านคน และลูกค้ามากกว่า 300 รายทั่วโลก

Comments

comments