ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในขณะนี้ 3BB ขอส่งน้ำใจและเป็นส่วนร่วมเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม  หน้ากาก N95 และชุดของใช้ให้กับโรงพยาบาล สถานีตำรวจ และโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นในหลายจังหวัด

3BB ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและพร้อมเสมอที่จะยืนเคียงข้างคนไทย# 3BB เราจะไม่ทิ้งกัน #โควิด19 #เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

• มอบเจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มให้กับศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง โรงพยาบาลสนาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ (ทะเลน้อย)   และมูลนิธพัทลุงการกุศล จังหวัดพัทลุงเพื่อมอบให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ  ที่ต้องกักตัวเพื่อรักษาโรคโควิด-19

• มอบเจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลสตูล   อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

• มอบเจลแอลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย และน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

• มอบเจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว หน้ากาก N95ให้สถานกักกันเพื่อสังเกตอาการ กลุ่มเสี่ยง LQ (Local Quarantine) โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ ชุมชน  บือติงตันหยง ถนนปากน้ำ ซ.2 ต.สะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

• มอบน้ำดื่มให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อใช้ในช่วงปฏิบัติภารกิจออกด่านตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

• มอบน้ำดื่มและชุดของใช้ ให้กับผู้ป่วยโควิด-19  ที่ศูนย์พุทธโสธรประชารักษ์ (โรงพยาบาลสนาม) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

• บริจาคกล่องกระดาษเพื่อนำไปสร้างเตียงโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา

• มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

• มอบน้ำดื่มและร่มกันแดด สนับสนุนงาน รพ.สนาม ผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม

• มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและน้ำผลไม้ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Comments

comments