ผ่านไปปีกว่า ๆ นับแต่ AIS เข้าประมูลคลื่น 5G คลื่น 2600 MHz และ 700 MHz จาก กสทช. และได้รีบเปิดใช้งานนับแต่วันแรกที่ได้ใบอนุญาต ทะยอยติดตั้งสถานีฐานที่รองรับการให้บริการ 5G ตามสถานีฐานเดิมที่มีมากที่สุดโดยให้ความสำคัญก่อนหลังตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ AIS สามารถนำคลื่นความถี่ครบทุกย่านไปใช้งานเพื่อให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าได้ครอบคลุมและเป็นตัวแปรสำคัญที่เครือข่าย AIS สามารถครองความเป็นที่ 1 ในเรื่องประสิทธิภาพโครงข่ายที่ดีที่สุด วันนี้ AIS 5G ได้อัพเดท website ที่สามารถแสดงรายชื่อ Cell site หรือสถานีฐานที่ปล่อยสัญญาญ 5G ให้เราสามารถเข้าไปเลือกดู ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกอัพเกรดมือถือหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานให้รองรับ 5G เพราะพื้นที่พร้อมใช้งานได้แล้ว และอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นหลักฐานว่า 5G ประเทศไทยนั้นครอบคลุมทั้งประเทศอย่างแท้จริง

 

สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://www.ais.th/5g/coverage.html?intcid=5gindex-th-banner-coverage

 

โดยเราสามารถเลือกจังหวัดที่เปิดใช้งาน AIS 5G ครบ 77 จังหวัดตามรายชื่อภูมิภาคก่อน

 

ถ้าเป็นกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกเขตที่ใช้งานได้เลย ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะแสดงสถานีฐานเป็นรายจังหวัดรวมหมดทั้งระดับอำเภอและตำบล

 

ด้านซ้ายสามารถเลือกดูรายชื่อสถานีฐานแล้วจะแสดงตำแหน่งบนแผนที่ได้อย่างแม่นยำ

 

เราสามารถซูมเพื่อเข้าไปดูสถานีฐานใกล้บ้านหรือที่ทำงานด้วยการวางนิ้ว 2 นิ้วแล้วขยับเข้า ออก จะแสดงชื่อสถานีฐาน ในกรณีที่ต้องการรายงานคุณภาพสัญญาณสามารถจดจำชื่อสถานีฐานนี้ไปรายงานเป็นหลักฐานเพื่อง่ายในการแก้ไขปรับปรุงได้เป็นอย่างดี

 

ผู้ที่ต้องการทดสอบความเร็วสูงสุดที่ศูนย์บริการ ก็สามารถเลือกดูรายชื่อ AIS Shop ที่มีบริการ 5G ได้เช่นกัน

 

สำหรับมือถือและอุปกรณ์ที่รองรับ AIS 5G ทางเราได้อัพเดทรวบรวมไว้ให้ที่นี่ครับ

Comments

comments