นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและบริการลูกค้าองค์กร 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบอาหารและน้ำดื่มสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แก่ นายแพทย์ปิยชาติ สุทธินาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลรามคำแหง และ ผศ.นพ. วิชัย เตชะสาธิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ และผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 3 แห่งที่ร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ นอกจากการส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการนำอาหารและเครื่องมือไปมอบให้แล้ว NT ยังได้ร่วมให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนและศูนย์พักคอย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments