3BB ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือร้านค้าและธุรกิจรายย่อยในช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว

หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นทั้ง กทม. ปริมณฑล จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ได้มีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ รวมทั้งลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ผ่อนปรนให้บางธุรกิจเปิดให้บริการได้ อย่างไรก็ตาม ร้านค้ารายย่อยและทุกธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวรับวิถีใหม่ของการทำมาค้าขายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ

3BB สนับสนุนร้านค้ารายย่อยและทุกธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยการสมัครเข้ามาเป็นพันธมิตรกับ 3BB Privilege ผู้ช่วยร้านค้าของคุณ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยโปรโมทและเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้า 3BB กว่า 3.57 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศและประชาชนทั่วไป โดย 3BB จะช่วยสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ 3BB, Facebook Official Page, LINE OA และแอปพลิเคชัน 3BB Member ที่มียอดดาวน์โหลดกว่า 2 ล้านราย รวมทั้งจัดทำสื่อโฆษณาให้ เพื่อแลกกับส่วนลดให้ลูกค้าเข้ามารับสิทธิ์ ร้านค้าพันธมิตรที่อยู่ในโครงการ 3BB Privilege จึงสามารถเข้าถึงลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการขยายฐานลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดอย่างหนึ่ง ส่วนการรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าทำได้เพียงกรอกโค้ดส่วนลดจากแอปฯ 3BB Member

ปัจจุบัน 3BB มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง สุขภาพและความงาม นอกจากพันธมิตรแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในห้างสรรพสินค้าแล้ว 3BB ยังได้เพิ่มพันธมิตรกับกิจการขนาดกลาง รวมทั้งธุรกิจขนาดเล็กในแหล่งชุมชนและร้านค้าในระดับท้องถิ่น ทำให้เกิดการกระจายรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

พันธมิตรและร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3BB Privilege สามารถสมัครได้ที่ www.3bbprivilege.com/partner สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1530

Comments

comments