กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัด “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ประจำปี 2564” (TED Market Scaling Up 2021) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเตรียมความพร้อมสู่โอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ทาง TED Fund โดย ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ นายเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนายการฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ร่วมกันเปิดโครงการ TED Market Scaling Up Program งานสัมมนาออนไลน์ เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพิ่มทักษะ ความรู้ที่จำเป็นในการขยายตลาดและธุรกิจ แบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 วัน ในวันที่ 12, 19 และ และ 26 พฤศจิกายน 2564

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยกิจรรมภายใน “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพประจำปี 2564” (TED Market Scaling Up 2021) ประกอบไปด้วย

  • TED Market Scaling Up Program งานสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fundในรูปแบบหลักสูตรการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่เน้นโครงสร้างหลักสูตร 3 ด้าน คือ Business Insight, Market Scaling และ Finance & Investment
  • TED Market Scaling Up Platform แพลตฟอร์มภายใต้โดเมน www.tedfundmarket.com ที่รวบรวมผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการขยายธุรกิจ และเป็นแหล่งพบปะระหว่างผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจสามารถทำนัดหมายเจรจา (Business Matching) ร่วมกัน
  • TED Fund Open House งานกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Event ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 ประกอบไปด้วย เวทีสำหรับผู้ประกอบการเพื่อแนะนำผลงานแก่นักลงทุนและผู้สนใจ, TED Fund Virtual Boothบูธให้คำปรึกษาจาก TED Fund และบูธแสดงผลงานของผู้ประกอบการ

ติดตามรายละเอียดโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพประจำปี 2564” (TED Market Scaling Up 2021) ได้ที่ www.tedfundmarket.com  ติดต่อทาง contact@tedfundmarket.com

Comments

comments