กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ ไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ตั้งแต่ระดับหัวหน้าเครือข่ายที่มีหน้าที่ควบคุมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลงไปจนถึงคนรวบรวมบัญชีม้า คนรับจ้างเปิดบัญชีม้า และคนที่ดูแลเรื่องฟอกเงิน รวมจำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น 9 ราย

            นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายหลอกลงทุนออนไลน์ ไฮบริดสแกม (Hybrid Scam) ตั้งแต่ระดับหัวหน้าเครือข่ายที่มีหน้าที่ควบคุมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลงไปจนถึงคนรวบรวมบัญชีม้า คนรับจ้างเปิดบัญชีม้า และคนที่ดูแลเรื่องฟอกเงิน รวมจำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น 9 ราย

            ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

            ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ จะเร่งดำเนินการขยายผลการจับกุมครั้งนี้โดยสืบถึงที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการนำมาใช้ดำเนินการของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์นี้ด้วย โดยขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่า ประชาชนคนใดที่หลงเชื่อนำบัญชีของตนเองไปขายบัญชีม้า ขอให้รีบดำเนินการไปปิดบัญชีดังกล่าวโดยเร็ว เพราะการเปิดบัญชีม้าเป็นความผิดตาม มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

Comments

comments