นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” โดยในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 29 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 8 รางวัล และรางวัลความเป็นเลิศ 21 รางวัล โดยทุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 9 ที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะแห่งความไม่แน่นอน” (Conquering the business uncertainty)ต้องยอมรับว่า เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส่งผลให้ธุรกิจ ต้องหยุดชะงัก และต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป นับเป็นความไม่แน่นอนที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ทว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนี้ หลายธุรกิจกลับสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถยืดหยัดอยู่บนสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้ จึงนับได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งองค์กรธุรกิจอย่างแท้จริง ในนามนิตยสาร Business+ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัล Thailand Top Company Awards 2021 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญในการเสริมสร้างกำลังใจ ให้องค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจให้เจริญงอกงามยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำคัญของเศรษกิจไทยต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศและระดับอาเซียนที่มุ่งสร้างผู้ประกอบการ และนักบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  ได้ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งนับแต่ปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 พบว่าเป็นความท้าทายของประเทศและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่หลายธุรกิจก็สามารถฝ่าฝันอุปสรรคมาได้ และสามารถยืดหยัดเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผมจึงขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

โดยมีรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021”  ได้แก่

รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 8 รางวัล ดังนี้

ประเภทรางวัล

องค์กรที่ได้รับรางวัล

1

อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

2

อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

3

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด

4

อุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

5

อุตสาหกรรมประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

6

อุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

7

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

8

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

รางวัลปรเภทความเป็นเลิศ จำนวน 21 รางวัล ดังนี้

ประเภทรางวัล

องค์กรที่ได้รับรางวัล

1

BEST BUSINESS  INNOVATIVE   AWARD

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2

BEST BUSINESS PERFORMANCE AWARD

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

3

BEST CROSS BORDER BUSINESS SERVICES AWARD

Bank of China (Thai) Public Company Limited

4

BEST CUSTOMER FOCUS AWARD

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

5

BEST DIGITAL BANKING SERVICES OF THE YEAR AWARD

ธนาคารกรุงไทย

6

BEST DIGITAL TRANSFORMATION INFRASTRUCTURE AWARD

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

7

BEST EFFECTIVE GOVERNANCE AWARD

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

8

BEST eSERVICE PROVIDER AWARD

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

9

BEST INNOVATIVE FINANCIAL SERVICE AWARD

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

10

BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY AWARD

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

11

BEST SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT AWARD

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

12

CSR OF THE YEAR AWARD

บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13

FAST GROWING COMPANY AWARD

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

14

THE LEADERSHIP EXCELLENCE AWARD

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

15

MOST ADMIRED COMPANY AWARD

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

16

MOST POTENTIAL AWARD

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด

17

MOST TRUSTED BRAND AWARD

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

18

OUTSTANDING AWARD

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

19

TOP BUSINESS STRATEGY AWARD

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

20

TOP INNOVATIVE DIGITAL TRANSFORMATION AWARD

NTT (Thailand) Limited

21

TOP MANAGEMENT AWARD

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Comments

comments