บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ร่วมมือกับบอร์ดเกมไนท์ หรือ BGN ประกาศผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในหัวข้อ “Driving Thailand’s E-mobility :เดิน(บอร์ด)เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย” โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในปีนี้ ได้แก่ ทีม  TU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้คิดค้นเกม EV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโอกาสที่บอร์ดเกมของน้องๆ จะได้รับการพิจารณาเพื่อพัฒนาและผลิตขึ้นจริง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป 

นาย​อภิรักษ์​ แก้วพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์​ สาขาภูมิศาสตร์ และนางสาวบำ​เพ็ญ​พร​ โซ่เงิน นักศึกษาชั้นปีที่1 วิทยาลัยสหวิทยาการ​ สาขาวิทยาศาสตร์​และนวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ผู้คิดค้นเกม EV City ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวว่าเกมนี้ผมและทีมได้แรงบันดาลใจจากการที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การมียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อบรรลุเป้าหมาย 30/30 คือในปี ค.ศ. 2030 ประเทศไทยจะผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ในประเทศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society)ในอนาคต โดยได้หาข้อมูลเพิ่มเติมและเชื่อมโยงเรื่องเป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยกับเป้าหมายรวมของโลกจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) ที่มุ่งเน้นให้ประเทศต่างๆ ร่วมมือกันเพื่อควบคุมปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทีมเราเห็นว่า การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยควบคุมและบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้ โดยใน เกมEV City – ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ โดยต้องคำนึงถึงจำนวนจุดชาร์จไฟฟ้าและประเภทยานยนต์ที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้ผลัดกันรับบทบาทเป็นรัฐบาลในการประกาศนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งผู้เล่นที่สามารถทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้ ผู้เล่นจะได้เรียนรู้เรื่องชนิดของยานยนต์ไฟฟ้า การผลิต การบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงความรู้เรื่องภาษีและนโยบายจากภาครัฐไปพร้อมๆ กัน 

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว ในฐานะผู้จัดโครงการว่าการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ผ่านการออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าไปพร้อมๆ กัน โดยเชื่อว่าน้องๆ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 3 เดือนจากโครงการนี้ เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้และปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตต่อไปโดยสิ่งที่น่าสนใจคือพัฒนาการของผลงานบอร์ดเกมของน้องๆ ที่มีการปรับให้สมบูรณ์แบบขึ้นในทุกรอบที่กลับมานำเสนอ หลายๆ ทีมสามารถตีโจทย์การสร้างบอร์ดเกมโดยชูประเด็นเรื่องการพัฒนาอุตสากรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้ความรู้เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการถ่ายทอดออกมาเป็นเกมที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้และผลักดันให้เกิดการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบ้านปูที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งมอบพลังงานที่สะอาดและฉลาดยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยบริษัทฯ ได้วางเป้าหมายว่าภายในปี 2568 EBITDAมากกว่าร้อยละ 50 จะมาจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจยานยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปูก็ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะนำพาไปสู่เป้าหมาย รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย”

ด้านนายนัทธีทอง สกุลเอี่ยม General Manager บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ สิ่งที่สำคัญมากกว่ารางวัลคือประสบการณ์และความรู้ที่น้องๆ ได้รับตลอดโครงการ เชื่อว่าหลายๆ ทีมได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในหลากหลายมิติอย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน เห็นได้จากเกมที่น้องๆ นำเสนอที่มีการบูรณาการปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้อย่างลงตัว เช่น นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล มาตรการส่งเสริมและการสร้างแรงจูงในที่ทำให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า หรือการเชื่อมโยงประเด็นสำคัญจากการประชุม COP26 ที่มุ่งเน้นเรื่องเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนลงจนเหลือศูนย์ โดยหนึ่งในตัวแปรสำคัญคือการเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากผลงานบอร์ดเกมของน้องๆ ถูกนำไปพัฒนาและผลิตขึ้นจริง เชื่อว่าจะมีประโยชน์อย่างมากในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้กับคนรุ่นใหม่และคนทั่วไปในวงกว้าง”

สำหรับผลการประกวดออกแบบบอร์ดเกมในโครงการ “Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand” ในปีนี้ นอกจากทีม TU Next จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แล้ว ยังมีทีมสิงค์นักขับดับมลพิษ จากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศิลปากร และทีม Baby Driver จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดั1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ และอีก 2 ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม The Game Error จามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีม RMUTT Boardgame Clubจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท   

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารจากโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand:https://www.facebook.com/BanpuBSportsThailand

Comments

comments