Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงาน “5G IMPACT ON THE GLOBAL MOBILE NETWORK EXPERIENCE” เดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดผู้ใช้ Opensignal ชาวไทยอยู่ที่ 17.4 Mbps ซึ่งเร็วขึ้นสามเท่าจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการ 5G ในไตรมาสแรกของปี 2562 นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 ร่วมในด้านประสบการณ์เกม ด้วยคะแนน 64.2 เต็ม 100 จากตลาดระดับโลก 100 แห่ง

การค้นพบที่สำคัญ

ความเร็วเฉลี่ยระดับประเทศทะลุ 100 Mbps เป็นครั้งแรก

ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดของประเทศเกาหลีใต้เมื่อปลายปี 2565 สูงถึง 129.7 Mbps เพิ่มขึ้นจาก 52.4 Mbps ในช่วงต้นปี 2562 ก่อนมีการใช้งาน 5G เช่นเดียวกับความเร็วที่เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าของผู้ใช้ของเรา เช่น ในประเทศเยอรมนีเพิ่มจาก 22.6 Mbps เป็น 48.7 Mbps ในฟิลิปปินส์ (จาก 7 Mbps เป็น 15.1 Mbps) ในซาอุดิอาระเบีย (จาก 13.6 Mbps เป็น 31.1 Mbps) และในประเทศไทย (จาก 5.7 Mbps เป็น 17.4 Mbps) ซึ่งเร็วขึ้นสามเท่าจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการ 5G ในไตรมาสแรกของปี 2562 ดยทั้งหมดนี้เป็นตลาดที่ให้บริการ 5G

อันดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะ 5G

ประเทศเกาหลีใต้ตอนนี้เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในด้านประสบการณ์เกม ซึ่งไต่ขึ้นมาจากอันดับที่ 10 ในช่วงต้นปี 2563 ส่วนตลาดอื่น ๆ ที่ให้บริการ 5G ในภายหลัง (เช่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก) หรือในพื้นที่ที่คลื่นความถี่ใหม่ ๆ เพื่อการใช้งาน 5G โดยเฉพาะมีไม่เพียงพอ (เช่น สิงคโปร์) ตกอันดับในด้านความเร็วในการดาวน์โหลด ในขณะที่พื้นที่ที่มีคลื่นความถี่ 5G ใหม่นั้นอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะฟินแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในยุค 5G ความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดโดยรวมเร็วขึ้นเกือบทุกแห่ง

ในช่วงสามปีที่ผ่านมาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดเร็วขึ้นทั่วโลกทั้งในตลาดที่ให้บริการเฉพาะ 4G และตลาดที่ให้บริการ 5G โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนในตลาดทั่วโลก 95 แห่งจากทั้งหมด 100 แห่ง เห็นว่าความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ก่อนมี 5G และในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 เร็วขึ้น

 

ตลาดระดับโลกชั้นนำ 20 แห่งเปิดให้บริการ 5G ในด้านประสบการณ์เกมในปี 2564

อันดับหนึ่งได้แก่ประเทศเกาหลีใต้กับคะแนน 88.5 จาก 100 คะแนน ตามด้วยประเทศเนเธอร์แลนด์ (85.5) โดยคะแนนของทั้งสองตลาดนั้นจัดอยู่ในอันดับดีมาก (สูงกว่า 85 คะแนน) แต่หลักฐานที่นำมาใช้อธิบายว่า 5G มีผลกับการจัดอันดับที่สูงเหล่านี้ยังมีน้อย เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของคะแนนในตลาด 4G นั้นก็เพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับประสบการณ์เกมในตลาด 5G (ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 ร่วมในด้านประสบการณ์เกม ด้วยคะแนน 64.2 เต็ม 100 จากตลาดระดับโลก 100 แห่ง)

 

98% ของตลาดที่ให้บริการ 5G พบว่าความเร็วเพิ่มขึ้นในช่วงชั่วโมงที่เน็ตโหลดช้าที่สุดของวัน

คลื่นความถี่ไร้สาย 5G ใหม่และช่องสื่อสารภาคพื้นดินที่ได้รับการปรับปรุงจากพื้นที่ส่งสัญญาณช่วยผู้ให้บริการลดความหนาแน่นของสัญญาณเครือข่ายได้ โดยทั่วไปช่วงชั่วโมงที่โหลดช้าที่สุดของวันคือ 20.00-21.00 น. มีค่าความเร็วเฉลี่ยในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นท่ามกลางการเติบโตของการใช้งานดาต้า 

สุดยอดประสบการณ์ 5G ยังไปไกลได้อีก

ส่วนใหญ่แล้ว มาตรฐานเครือข่าย 5G ในปัจจุบันใช้ Release 15 แต่ก็มีมาตรฐานใหม่ ๆ ที่กำลังตามมา คลื่นความถี่ไร้สายที่จะถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นจะช่วยเพิ่มความเร็วได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงตลาดที่ให้บริการ 5G อยู่แล้ว การตอบสนองจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยี 5G เวอร์ชันอัปเดต เช่น Release 17 เครือข่ายต่าง ๆ จะรองรับอุปกรณ์จำนวนมากมายได้ในเวลาเดียวกัน ความน่าเชื่อถือก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การวิเคราะห์ประสบการณ์จริงของการใช้มือถือใช้วิธีการเดียวกันทั่วโลก ซึ่งทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผู้ออกแบบ 5G สัญญาไว้ได้รับการส่งมอบให้กับผู้ใช้งานหรือไม่

เหตุใดจึงกล่าวว่าประสบการณ์ 5G ที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง?

Opensignal ยังไม่ได้เห็นผลกระทบเต็มรูปแบบของเทคโนโลยี 5G ที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์เครือข่ายมือถือของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เราคาดหวังจะเห็นความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการมีคลื่นความถี่ 5G เพิ่มมากขึ้นแม้จะเป็นตลาดที่ให้บริการ 5G อยู่แล้ว การตอบสนองจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยี 5G ที่อัปเดต เครือข่ายต่าง ๆ จะรองรับอุปกรณ์จำนวนมากมายได้ในเวลาเดียวกัน ความไว้วางใจก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

แม้ว่า 5G จะมีผลเล็กน้อยต่อประสบการณ์เกมโดยรวม แต่การติดตามประสบการณ์การเล่นเกมบนมือถือในเวลานี้เปรียบเหมือนการทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส หรือกล่าวโดยอุปมา สัญญาณที่มาจากการเล่นเกมจะเป็นแสงส่องทางให้เราได้เห็นก้าวต่อไปของประสบการณ์ 5G ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แล้วเหตุใดตอนนี้ 5G จึงยังไม่สมบูรณ์? จนถึงวันนี้การให้บริการ 5G เกือบทั้งหมดเป็นมาตรฐาน 5G รุ่นก่อนหน้าที่ส่วนใหญ่คือ Release 15

ทุก ๆ สองสามปีหน่วยงานมาตรฐานอุตสาหกรรมหลัก — 3GPP — จะร่วมหารือเพื่อสร้างหมุดหมายเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้จำหน่ายและผู้ให้บริการมือถือตั้งเป้าที่จะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

 ขณะนี้มี 5G อยู่หลายเวอร์ชัน ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาต่าง ๆ หรือที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเปิดใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายในอีกไม่ช้า

การวิเคราะห์ประสบการณ์จริงของการใช้มือถือใช้วิธีการเดียวกันทั่วโลกกับตลาดทุกแห่งและทุกเครือข่ายซึ่งทำให้ทุกคนได้เห็นว่าผู้ออกแบบ 5G นั้นรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ใช้งานหรือไม่ เมื่อ 5G มีพัฒนาการทำให้การวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องจึงมีความสำคัญ เพราะเทคโนโลยี 5G รวมถึงประสบการณ์มือถือของผู้ใช้จะเปลี่ยนไปตลอดกาล (แม้ว่าจะไม่มีโรคระบาดใหญ่ก็ตาม)

ผู้สนใจสามารถอ่านและดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มนี้ได้ที่ https://www.opensignal.com/reports/2022/02/5g-impact-on-global-mobile-network-experience 

 

เกี่ยวกับ Opensignal  

Opensignal เป็นบริษัทผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกโดยอิสระเพื่อทำความเข้าใจสถานะที่แท้จริงของเครือข่ายมือถือโลกโดยอิงจากการวัดประสบการณ์ผู้ใช้จริง รายงานอุตสาหกรรมของบริษัท สามารถใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเข้าใจประสบการณ์จริงที่ผู้บริโภคได้รับจากเครือข่ายไร้สาย และเราทำการวัดนี้กับผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ทุกรายทั่วโลก

Comments

comments