บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ แม็คโคร ศูนย์จำหน่ายสินค้าอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทย ได้มอบหมายให้ Thoughtworks (NASDAQ: TWKS) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ผสานกลยุทธ์ การออกแบบ และวิศวกรรมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล   ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล

การใช้งานบนโลกออนไลน์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ผู้ค้าปลีกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าบนช่องทางดิจิทัล และเพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการขยายตัวดังกล่าว แม็คโครจึงให้ความสำคัญกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์ขั้นสูง และการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับวางรากฐานสู่การพัฒนาทางดิจิทัลที่ล้ำหน้ามากขึ้น

ความร่วมมือระหว่าง Thoughtworks และแม็คโครครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ การสร้างแพลตฟอร์มโดยใช้หลักการ Data Mesh หรือการวางโครงสร้างของข้อมูลที่จะช่วยให้การดูแลการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือ และสามารถเข้าถึงขัอมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์

นายถิรายุ ทรงเวชเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานดิจิทัล กล่าวว่า “การพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทแบบ data-first นั้น มีความสำคัญต่อก้าวต่อไปของเราเป็นอย่างมาก เพราะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้รับผลกระทบจากการมีแพลตฟอร์มออนไลน์และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับThoughtworks ซึ่งเป็นพันธมิตรที่จะมาช่วยกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อปรับเปลี่ยนแม็คโครไปสู่การเป็นองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง”

นายฮอร์มีส ธารากาน ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของ Thoughtworks ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า“การเป็นพันธมิตรกับแม็คโครนับเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นของ Thoughtworks และยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงประสบการณ์ของเรากับบริษัทค้าปลีกชั้นนำทั่วโลก ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการวางรากฐาน การนำกลยุทธ์ data-first และแพลตฟอร์มการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมาช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมและขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยเติบโต ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับการให้บริการและสร้างประสบการณ์แบบ hyper-personalized ให้กับลูกค้าของแม็คโครได้รับความประทับใจผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะแห่งอนาคต

Comments

comments