นางสาวนิรมล ดิเรกมหามงคล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย LIV-24 Living Technology บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2022 LIV-24 เตรียมขยายพอร์ตจากการบริหารงานในโครงการที่พักอาศัย สู่โครงการเพื่อการพาณิชย์มากขึ้น ตั้งเป้ารายได้เติบโต 74%  คิดเป็นมูลค่ารวม 50 ล้านบาท พร้อมชูจุดแข็งความเป็น SMART Guardian for Seamless Security เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อแบบไร้ขีดจำกัด ที่ผสานความสามารถของเทคโนโลยีและประสบการณ์ของมนุษย์เข้าได้กันอย่างลงตัว ช่วยประเมิสถานการณ์ที่อาจะก่อให้เกิดอันตรายรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงภายในโครงการได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน พร้อมมั่นใจว่า LIV24 มีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีควาปลอดภัยแบบครบวจร ด้วยประสบการณ์กว่า 4 ปีที่ผ่านมาLIV24 มีความเข้าใจลึกซึ้งถึงปัญหาด้านระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบวิศวกรรมอาคาร โดยตัวเลขเคสที่ LIV24 สามารถตรวจจับความผิดปกติ (Incident Detection) มีสูงถึง 300,000 ครั้ง และLIV-24 ช่วยป้องกันการเกิดเหตุจากการทำงานผิดปกติ ของระบบวิศวกรรมในอาคารมากกว่า 10,000  ครั้ง อาทิ สัตว์มีพิษเข้ามาในโครงการ ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเหตุลุกลามเป็นไฟไหม้ การบุกรุกจากบุคคลต้องสงสัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยง แล้วตรวจจับระบบวิศวกรรมอาคารผิดปกติ

ทั้งนี้เล็งเห็นว่าทั้งโครงการที่พักอาศัย หรือโครงการเพื่อการพาณิชย์มีความต้องการด้านระบบความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นการทำงานของ LIV24 จะมีความยืดหยุ่น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำและออกแบบบริการด้านความปลอดภัยให้ตอบโจทย์แต่ละโครงการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ LIV24  ยังไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบริการเพื่อเสริมประสิทธิภาพ ล่าสุดได้พัฒนาระบบ Energy Management เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานภายในอาคาร ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ”

ล่าสุด LIV – 24 ได้รับความไว้วางใจจากทางโตโยต้าขอนแก่น (TKK GROUP)ให้เข้าสำรวจและวิเคราะห์ศูนย์บริการทั้ง 13 สาขา เพื่อวางระบบ กำหนดมาตรฐาน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีความปลอดภัย และ IoT (Internet of Thing) เข้ามาประยุกต์ใช เพื่อพัฒนางานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการนำทีมเฉพาะกิจเข้าไปสำรวจสาขาทั้งหมดและทำการประเมินความเสี่ยงในด้านระบบรักษาความปลอดภัย และระบบวิศวกรรมอาคาร รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผลเป็นคะแนนมาตรฐานความปลอดภัย (LIV-24 Security Scoring) พร้อมปรับปรุงแผนงานและดูแลให้เกิดความเหมาะสมในแต่ละสาขา อาทิ  ด้านระบบรักษาความปลอดภัย และระบบวิศวกรรมอาคาร  โดยมีการติดตั้ง  CCTV Analytic และ Access control สำหรับพื้นที่เก็บของมีค่า ที่ต้องจำกัดการเข้าออก การนำเทคโนโลยี License Plate Reader (LPR) สำหรับอ่านทะเบียนรถที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์เพื่อนับจำนวนรถเข้าออก รวมไปถึง CCTV 360 ทำการเก็บภาพรอบตัวรถก่อนและหลังเข้ารับบริการ  เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับรถของลูกค้า รวมถึงมี CCTV Fisheyes ภายในโชว์รูมสำหรับตรวจสอบการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เป็นต้น

ปัจจุบัน LIV-24 ได้รับความไว้วางใจใหู้แลความปลอดภัยให้โครงการทั้งสิ้น 63 โครงการ แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 21 โครงการ  โครงการบ้านเดี่ยว34 โครงการ และโครงการเพื่อการพาณิชย์จำนวน 8 โครงการ โดยโครงการเพื่อการพาณิชย์ดูแลครอบคลุมหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจสำนักงาน โรงเรียน โรงแรม ศูนย์เวลเนสครบวงจร อาทิ โรงเรียนสาธิตพัฒนา, Depot by VANACHAI, T77 community, Siri Campus, รักษ (RAKxa), The Standard Hotel โดยโครงการที่ไว้วางใจใช้บริการของ LIV24 ล่าสุด คือ โตโยต้าขอนแก่น (TKK GROUP) ซึ่งจะเป็นการวางระบบด้านความปลอดภัย และดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร ให้โว์รูมและศูนย์บริการทั้ง 13 สาขา ใน 3 จังหวัดขอนแก่น เลย และบุรีรัมย์

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโครงการพร้อมมอบความอุ่นใจ ดูแลลูกค้าตลอดทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย ตลอด 24 ชั่วโมง  สนใจรับคำปรึกษาหรือรายละเอียดการติดตั้ง LIV-24 ในโครงการของคุณที่  02 688 7555 หรือ plus.co.th/liv24

Comments

comments