ทรูแจ้งปรับเปลี่ยนการรับสิทธิพิเศษลูกค้าทรูแบล็ค ที่ TrueSphere First Class Co-working Space ที่ปกติสามารถรับชุดเครื่องดื่ม TrueBlack Welcome Set ได้ไม่จำกัดทุกวัน ๆ ละ 1 Set เป็นสูงสุด 4 สิทธิ์ หรือ 4 Set ต่อเดือน (วันละไม่เกิน 1 Set) โดยมีเงื่อนไขใหม่ ดังนี้

1. ลูกค้าทรูแบล็ครับสิทธิ์ TrueBlack Welcome Set
จำนวน 1 ชุด/ ท่าน/ วัน
2. รับสิทธิ์สูงสุดจำนวน 4 สิทธิ์/ ท่าน/ เดือน
3. สามารถใช้สิทธิ์ภายในเดือนที่กดรับรหัสแล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้ามเดือนได้
4. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

วิธีการรับสิทธิ์ : แสดงบัตรทรูแบล็ค หรือบัตรประชาชนเพื่อเช็คอิน พร้อมแสกนเพื่อกดรับสิทธิ์ ณ จุดเช็คอินบริเวณทางเข้าเท่านั้น

มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดจาก https://www.facebook.com/100069897870382/posts/pfbid02V4SUWBjxWScW7A5nRwQwSCiCKFZ2v9NF2HXdrQYgEzazvwbiuwdVPsmPc7qpsXVGl/

#TrueSphere #FirstClassService
#FirstClassCoWorkingSpace

Comments

comments