เป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติ…สื่อระดับโลก Economic Times CIO South East Asia  ประกาศมอบรางวัล “Transformative CIO 2022” หรือ “Transformative Chief Information Officer ประจำปี 2565” ให้แก่นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้บริหารดีเด่นที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานกว่า 23 ปี ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าองค์กรและการบริหารความเสี่ยง สามารถปกป้องข้อมูลสำคัญให้มีความมั่นคงสูงสุด พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกสถานการณ์ ตลอดจนมีความเป็นผู้นำขับเคลื่อนให้เกิดการทรานสฟอร์มสู่ยุคดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น ยังนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์แพลตฟอร์มการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความท้าท้ายในปัจจุบัน โดยมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ อาทิ การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ (Security Operations Center –  SOC) ที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งมีนวัตกรรม Machine Learning ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับภัยคุกคาม และมีการใช้ระบบจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามแบบอัตโนมัติ เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามแบบทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยคลาวด์ การทดสอบระบบ การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยนางฐิติรัตน์ ยังเป็นผู้บริหารที่ให้ความสำคัญต่อการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทั้งนี้ รางวัล “Transformative CIO 2022” หรือ “Transformative Chief Information Officer ประจำปี 2565” จัดโดย Economic Times CIO South East Asia (ET CIO South East Asia) สื่อชั้นนำภายใต้เครือ The Times Group หนึ่งในบริษัทสื่อระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย โดย ET CIO South East Asia มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร อัปเดทความเคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงให้บริการต่างๆ ด้านไอทีแก่องค์กรต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เป็นผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดยมีบริการเฝ้าระวังและดูแลระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่หลากหลายองค์กรธุรกิจ ครอบคลุมศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ (Security Operations Center) การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย (Managed Security Service) การรักษาความปลอดภัยคลาวด์ (Cloud Security & DevSecOps) การทดสอบระบบ (Offensive Service) การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย (Security Advisory) และด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA)

Comments

comments