เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่เมืองหางโจว อาลีบาบา คลาวด์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันด้านความยั่งยืนสำหรับให้บริการนักกีฬา ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ทั้งสามแห่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ช่วยลดคาร์บอน รวมถึงเปิดตัวล่ามภาษามือที่เป็นเวอร์ชวล เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินมีส่วนร่วมการแข่งขันได้ดีมากขึ้น

นายจิ้งเหริน โจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า “เทคโนโลยีที่ทำงานบนคลาวด์ ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันเอเชียนเกมส์ให้มีความยั่งยืนและครอบคลุมทุกมิติ เราต้องการใช้พลังของเทคโนโลยีบวกกับความร่วมมือจากพันธมิตรต่าง ๆ เป็นตัวผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากได้มีส่วนร่วมในความพยายามของเรา ที่จะทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทุกคนเข้าถึงได้มากขึ้น

เว็บแอปพลิเคชันที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาลีบาบา คลาวด์ได้เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันด้านไลฟ์สไตล์ที่เน้นความยั่งยืน เพื่อช่วยให้พันธกิจสีเขียวของเอเชียนเกมส์หางโจวประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับ แอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ปรับการกระทำต่าง ๆ ให้อยู่ในแนวทางคาร์บอนต่ำ และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

เว็ปแอปพลิเคชันเพื่อความยั่งยืนของอาลีบาบา คลาวด์ ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเอเชียนเกมส์
ปรับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ของตนให้อยู่ในแนวทางที่เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำ

เว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบนี้จะให้คะแนนคาร์บอนแก่นักกีฬา ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ของเอเชียนเกมส์ที่เลือกใช้ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้การขนส่งสาธารณะ รีไซเคิลของเสีย และลดขยะอาหาร โดยผู้เข้าร่วมที่อยู่ในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ทั้งสามแห่งสามารถสแกน QR code เพื่อบันทึกกิจกรรมคาร์บอนต่ำของตนในเว็บแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งสามารถบันทึกได้ตั้งแต่การเลือกที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไปจนถึงการถ่ายภาพจานอาหารที่ไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ เพื่อแสดงถึงความพยายามในการลดขยะอาหาร 

เบื้องหลังของแอปพลิเคชันนี้ คือระบบที่แปลงกิจกรรมคาร์บอนต่ำแต่ละรายการเป็นคะแนนคาร์บอน ผู้เข้าร่วมสามารถสะสมคะแนนและแลกรับเข็มกลัดธีมเอเชียนเกมส์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำต่าง ๆ ทั้งนี้เว็บแอปพลิเคชันนี้ได้ดึงดูดผู้คนจากหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ทั้งหมดให้เข้าร่วมกิจกรรมคาร์บอนต่ำแล้วมากกว่า 310,000 การเยี่ยมชม และได้บันทึกการลดคาร์บอนจากกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่วันเปิดหมู่บ้านเอเชียนเกมส์เมื่อวันที่ 16 กันยายนแล้วมากกว่า 7 ตัน 

นายวิลเลียม ฉง รองประธานของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ และผู้จัดการทั่วไปของ Enterprise Service Cloud กล่าวว่า “อาลีบาบา คลาวด์ มีความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนองค์กรและความยั่งยืนในการจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่ได้พิสูจน์ความสำเร็จมาแล้ว เราต้องการใช้เว็บแอปพลิเคชันด้านไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนนี้ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานเอเชียนเกมส์มีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการบันทึกทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขาในแต่ละวัน และช่วยให้พวกเขารู้ถึงผลกระทบที่จับต้องได้ที่เกิดจากทางเลือกของตน”

อาลีบาบา คลาวด์ ใช้ Energy Expert ซึ่งเป็นเครื่องมือบริหารจัดการคาร์บอนที่ใช้ AI เพื่อวัดและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตมาสคอตของงานเอเชียนเกมส์หางโจว เช่น การประเมินของ Energy Expert พบว่า Congcong ซึ่งเป็นหนึ่งในสามมาสคอต มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากเริ่มต้นการผลิตจนเสร็จ 1.59 กิโลกรัมเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2e) โดยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากสามแหล่ง คือ การใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้เกิดการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ได้ 0.15 kg CO2e ต่อชิ้น จากการให้คำแนะนำแก่โรงงานต่าง ๆ ให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้น และใช้การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง อาลีบาบา คลาวด์ เป็นพันธมิตรกับบริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ 10 แห่ง ครอบคลุมทั้งพันธมิตรในภาคค้าปลีก การขนส่ง ไปจนถึงธนาคาร เพื่อร่วมกันมอบความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ ทั้งนี้ Energy Expert ให้บริการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คำนวณความเป็นกลางทางคาร์บอน และบริการให้การรับรองต่าง ๆ แก่ศูนย์แลกเปลี่ยนเข็ม และร้านค้าที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำที่ติดตั้งโซลูชันหรือเครื่องมือที่ช่วยประหยัดพลังงานในหนึ่งในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์

Energy Expert ได้ช่วยให้ Yili ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์นมของจีน ระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากร้านที่อยู่ในหมู่บ้านเอเชียนเกมส์ และนำเสนอแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟ เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการติดตั้งไฟและเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานภายในร้าน และยังได้แนะนำ Yili ให้สร้างที่วางสินค้าเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ และติดตั้งเครื่องรีไซเคิลกล่องนม

Digital Avatar เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้กับผู้เข้าร่วมงานที่บกพร่องทางการได้ยิน

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO[1]) ระบุว่าปัจจุบันผู้คนมากกว่า 1.5 พันล้านคน (เกือบ 20% ของจำนวนประชากรโลก) มีภาวะสูญเสียการได้ยิน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการแข่งขัน Asian Para Games ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 ตุลาคมนี้ อาลีบาบา คลาวด์เปิดตัวอวทาร์ดิจิทัลชื่อ Xiaomo (เสี่ยวโม่) ซึ่งให้บริการเป็นล่ามภาษามือให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน


เวอร์ชวล อวทาร์ ของอาลีบาบาคาวด์ รองรับการแปลสองทาง ระหว่างภาษามือ
และภาษาพูดที่เป็นภาษาจีน

อาลีบาบา คลาวด์ ผสานรวมดิจิทัลอวทาร์ Xiaomo ไว้ใน mini-app บนแพลตฟอร์มการชำระเงิน Alipay ซึ่ง mini-app นี้รองรับการแปลสองทาง ระหว่างภาษามือและภาษพูดที่เป็นภาษาจีน ผู้ใช้สามารถป้อนเสียงพูด จากนั้นผู้สวมบทบาทเวอร์ชวลจะแปลงเป็นภาษามือให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ในทางกลับกัน mini-app สามารถแปลงภาษามือเป็นภาษาพูดได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่ไม่มีความบกพร่องด้านนี้สื่อสารกันได้อย่างราบรื่น

ภาษามือที่ผสานกับท่าทาง การแสดงออก และการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์นี้ มีหลักการออกเสียง คำศัพท์ และไวยากรณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากภาษาพูด เพื่อรองรับความซับซ้อนเหล่านี้ อาลีบาบา คลาวด์ ได้รวบรวมชุดข้อมูลการแปลภาษามือภาษาจีนที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์25,000 รายการที่รวบรวมและใส่คำอธิบายประกอบ โดยผู้ทำงานด้านภาษามือ และผู้บกพร่องทางการได้ยินในมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีน

อาลีบาบา คลาวด์ ใช้ประโยชน์จากอัลกอริธึมการจดจำภาพขั้นสูง และความสามารถในการติดตามกิริยาท่าทาง เพื่อบันทึกความเคลื่อนไหวของผู้บกพร่องทางการได้ยิน และแปลงภาษามือเป็นภาษาธรรมชาติ ด้วยโมเดลการแปลภาษาที่ล้ำสมัย สำหรับการแปลงภาษาธรรมชาติเป็นภาษามือ อาลีบาบา คลาวด์ได้พัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม และโมดูลสร้างการเคลื่อนไหวของริมฝีปาก ซึ่งช่วยให้ virtual character แสดงท่าทางภาษามือได้แม่นยำ

นายแมท จาง วิศวกรด้านอัลกอริธึมของอาลีบาบา คลาวด์ กล่าวว่า “การบูรณาการเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ คอมพิวเตอร์วิชัน และแมชชีนเลิร์นนิ่ง เข้าด้วยกัน ช่วยให้เราพัฒนาระบบแปลภาษามือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ Asian Para Games มีความครอบคลุมทุกมิติ และให้ผู้สูญเสียการได้ยินมีส่วนร่วมและเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น”

Xiaomo ซึ่งเป็นล่ามภาษามือที่ใช้ AI ยังถูกผสานรวมเข้ากับช่องข่าวของเอเชียนเกมส์ เพื่อให้สามารถรับทราบและเข้าถึงการประกาศข่าวต่าง ๆ ได้มากขึ้น ระหว่าง Asian Para Games, Xiaomo สามารถช่วยให้ผู้ร่วมงานที่บกพร่องทางการได้ยิน ให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัคร ณ สถานที่จัดงาน เพื่อขอความช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การถามเส้นทาง ความช่วยเหลือทางการแพทย์ และการรับชมเกมต่าง ๆ

Comments

comments