แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้ซีพี แอ็กซ์ตร้า สนับสนุนนวัตกรรมและการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน รับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้ามีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเชิงรุกในทุกมิติ ด้วยเป้าหมายสร้างงานสร้างอาชีพรวม 400,000 ราย ภายในปี 2573 และเราเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจ จึงร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษานำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปฏิบัติจริง รวมทั้งการทำคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “เริ่มต้นความสุขที่แม็คโคร” (Makro Journey of Happiness) ต่อยอดสู่การเป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์มืออาชีพ และเปิดโอกาสในการร่วมงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ กับแม็คโครในอนาคต”

ด้าน รศ.ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างแม็คโครและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขานักสร้างสรรค์คอนเทนต์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงระหว่างการเรียนการสอน พร้อมเปิดประสบการณ์ในการทำงานผ่านสื่อออนไลน์ที่กำลังเติบโตและเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงคนจำนวนมาก เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยวิธีการและกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน”

ขณะที่นายปธานิน จันทร์วิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนกลุ่มมิลลิลิตร ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ กล่าวว่า “ขอบคุณซีพี แอ็กซ์ตร้าที่จัดโครงการดีๆ ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ โครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษา ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์แคมเปญการสื่อสาร ภายใต้โจทย์ “เริ่มต้นความสุขที่แม็คโคร” ด้วยแนวคิดเรื่อง “ความสุข” ของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่แม็คโคร เราได้นำเสนอเป็นคลิปทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ สุขสบาย สุขใจ สุขภาพ และสุขสม โดยมียอดคนดูมากกว่า 1.2 แสนราย มองว่าการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการทำงานได้จริงในอนาคต”

ดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และ รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และนางสาวชลพินทุ์ เจริญพัฒนาสถิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

ภายในงานได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยรังสิต นำโดย ผศ.พูนลาภ ตั้งอาสนะวิทย์ และอาจารย์ชนินทร์ เหมือนมีวิทย์ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากช่องดัง นำโดยช่องยิ้มหวาน ช่อง ASAVASIN และช่องโลกของคนลดน้ำหนัก ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงการเฟ้นหานักสร้างสรรค์คอนเทนต์รุ่นใหม่ 

#ซีพีแอ็กซ์ตร้า #CPAXTRA #makro #แม็คโคร #สร้างงานสร้างอาชีพ #เริ่มต้นความสุขที่แม็คโคร

Comments

comments