ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ของ COVID-19 มีผู้เข้ามาใช้บริการมากมาย ทางโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องเสริมศักยภาพในการทำงาน การประสานงาน ให้ราบรื่น สะดวกในทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูล ความปลอดภัย ระบบต่าง ๆ รวมถึงการเข้ามาใช้บริการของผู้ป่วยด้วย

นายสุสันต์ ภัทรธรรมมาศ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กล่าวว่า “ในยุคของ Digital Transformation รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้เปลี่ยนไป มีเทคโนโลยีเกี่ยวข้องอยู่ในทุกช่วงของชีวิต ไม่เว้นแม้กระทั่งการพบแพทย์ การรับคำปรึกษาจากเภสัช ดังนั้นความจำเป็นของเทคโนโลยีที่เข้ามา จะช่วยประสานการทำงานให้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานขององค์กร เสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และคงไว้ซึ่งการรักษาระดับมาตรฐาน”

นายอิทธิศักดิ์ พันธุ์นิล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ให้ข้อมูลเพิ่มเติม “ทางโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งได้รับการสนันสนุนจาก HPE ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเดิมจากระบบ (Assessment) ไปถึงเรื่องของการออกแบบ (Design) เพื่อให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนของระบบโรงพยาบาล โดยอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้งาน ชื่อว่า HPE Alletra Storage มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมเกินเท่าตัว มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน และรองรับการขยายตัวในอนาคตได้”

“นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยี AI Machine Learning มาช่วยในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพยากรณ์การใช้งานในอนาคต ไปเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงการ Monitor แบบ Proactive ได้ อีกทั้งยังสามารถป้องกันการโจมตีจากRansomware และ Malware ได้ดี และยังรวมไปถึงการกู้คืนข้อมูลกลับมาได้ตามนโยบายที่เรากำหนด” นายอิทธิศักดิ์ กล่าวเสริม

ทางด้านนายกายสิทธิ์ ก่อเศรษฐรัชต์ Managing Director บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของการปรับปรุงระบบของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในครั้งนี้ ทางบริษัท พีเอพี เป็นพาร์ทเนอร์ของ HPE  ได้เข้ามาเป็นสื่อกลาง คอยดูแลตั้งแต่เบื้องต้นที่ได้มีการรับบรีฟตามความต้องการ และ pain point จากลูกค้าผ่านการวางแผน และนำเสนอ จนได้มาเป็น Solution ตามแบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทางโรงพยาบาลให้ครบถ้วนมากที่สุด”

Comments

comments