Thoughtworks (NASDAQ: TWKS) บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ผสานกลยุทธ์ การออกแบบ และวิศวกรรมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล ได้เผยแพร่รายงาน ‘Looking Glass’ ล่าสุดฉบับที่ 4 เพื่อแนะแนวทางให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และค้นหาโอกาสใหม่ๆ โดยมี 5 มุมมองสำคัญ ที่วิเคราะห์เทรนด์เทคโนโลยี พร้อมชี้โอกาสสำคัญทางธุรกิจและคำแนะนำที่สามารถปรับใช้ได้จริง

Generative Artificial Intelligence (GenAI) กำลังเข้าไปอยู่ในทุกภาคส่วนของธุรกิจ เนื่องจากได้รับการพัฒนาออกมามากขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้น และนำไปใช้งานได้มากกว่าเดิม ดังนั้น การมีกลยุทธ์ด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งและเป้าหมายที่ชัดเจนจึงมีความจำเป็นเพื่อสร้างโอกาสอันได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม GenAI (AI) ไม่ได้แยกแยะว่าผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นดีหรือแย่ ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งกว่าก่อนใช้ AI ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการทำให้ข้อมูลสามารถสืบค้นได้ เข้าถึงได้ มีความน่าเชื่อถือ ทำงานร่วมกันได้ และนำกลับมาใช้ได้ และทั้งหมดนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว แพลตฟอร์มข้อมูลที่พัฒนาขึ้นโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของผู้ใช้งานเป็นหลัก จึงเป็นรากฐานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

เรเชล เลย์ค็อก ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ Thoughtworks กล่าวว่า “แพลตฟอร์มข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึก สร้างระบบ AI ที่เชื่อถือได้ ควบคุมความเสี่ยง อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง บริหารจัดการ และบังคับใช้หลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ซึ่งประเด็นหลังคือหนึ่งในความท้าทายใหญ่ที่สุดที่หลายองค์กรเผชิญอยู่ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายไม่ได้จบเพียงเท่านั้น การควบคุมแนวทางและผลลัพธ์ของระบบ AI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบคือเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด”

5 มุมมองสำคัญในรายงาน Looking Glass ประจำปี 2567 ประกอบด้วย

  • AI อยู่ในทุกที่: ความสามารถในการผสานการทำงานเข้ากับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คนทำงานได้ดีขึ้น จะเป็นกุญแจหลักสู่ความสำเร็จของธุรกิจในอนาคต องค์กรจะต้องใคร่ครวญให้ดีว่าเทคโนโลยีใดก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและจะมีแนวทางใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างไร
  • สร้างมูลค่าจากข้อมูลและแพลตฟอร์ม AI ให้เกิดขึ้นจริง: ในขณะที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ด้าน AI แพลตฟอร์มข้อมูลซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันคือสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร แม้ว่าองค์กรเหล่านั้นไม่ได้วางแผนสร้างแอปพลิเคชัน GenAI ในระยะสั้นก็ตาม
  • การมีปฏิสัมพันธ์ที่ก้าวล้ำขึ้นไปอีก: ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การเชื่อมต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานด้วยเสียง (Voice Interfaces) ไปจนถึงเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Extended Reality) จะทำให้โซลูชันที่มีอยู่สร้างประสบการณ์ใช้งานที่หลอมรวมและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้น องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องพลิกมุมคิดใหม่ต่อแนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
  • การบรรจบกันของโลกจริงและดิจิทัลที่เร็วยิ่งขึ้น: ซอฟต์แวร์เป็นแกนหลักของทุกอย่างตั้งแต่ยานพาหนะไปจนถึงเครื่องใช้ภายในบ้าน และไม่ใช่เฉพาะองค์กรที่เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ต้องเชื่อมโยงระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนเท่านั้น แต่เราคาดว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อองค์กรใดก็ตามที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยเช่นกัน
  • ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ: องค์กรจำเป็นต้องวางมาตรการป้องกันอย่างแข็งแกร่งในด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความยั่งยืน และผสานเข้าไปในแนวทางการปรับใช้งานเทคโนโลยี

Thoughtworks ทำการอัปเดตรายงาน Looking Glass เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำคัญ และประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารล่าสุด และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้ที่ www.thoughtworks.com/insights/business

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ Thoughtworks ได้ทาง website   Twitter,  LinkedIn และ YouTube

Comments

comments