บริษัท Zyxel Networks ผู้นำด้านการให้บริการโซลูชั่นเครือข่ายคลาวด์ที่มีความปลอดภัยและใช้ประโยชน์จาก AI ประกาศว่า Zyxel Group ได้รับการระบุใน Sustainability Yearbook 2024 จาก S&P Global บริษัท Zyxel ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในหมวดหมู่ Top 5% และ Industry Mover ซึ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สังคม และการบริหารจัดการ (ESG) อย่างแท้จริง

S&P Global Sustainability Yearbook เป็นการรวบรวมบริษัทชั้นนำที่มีนโยบายด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรม และเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและรัฐบาลทั่วโลก บริษัทจะถูกประเมินตามประสิทธิภาพด้าน ESG โดยในปีที่ผ่านมามีเพียง 759 บริษัทชั้นนำที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในสุดยอดวารสารประจำปี 2024 – จากทั้งหมดถึง 9,400 แห่ง ที่ได้รับพิจารณาใน 62 อุตสาหกรรม มีเพียง 4 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร (Communications Equipment industry) ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ Zyxel, Cisco, Ericsson, และ Wistron NeWeb.

ในการประเมินล่าสุดของ S&P Global, Zyxel ได้รับคะแนนสูงในด้าน “การใช้พลังงาน” , “นวัตกรรมในกระบวนการ” และ “นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์” อีกทั้งยังได้รับการยอมรับด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานและพันธมิตรของบริษัท อีกด้วย

Zyxel ยังได้รับคะแนนสูงใน “มาตรการความปลอดภัยของเครือข่าย IT” ในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยของไซเบอร์ Zyxel มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลช่องโหว่ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและความโปร่งใสของผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุนี้ Zyxel จึงกลายเป็นแบรนด์เครือข่ายเพียงแบรนด์เดียวในโลก* ที่ได้รับการยอมรับในระดับ Provider Acceptance ของทุกหน่วยงาน Common Vulnerabilities and Exposures Numbering Authorities (CNAs) จากทั้งหมด 355 รายการโดย National Vulnerability Database (NVD) ของรัฐบาลสหรัฐฯ

Zyxel  ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัล เพื่อติดตามการใช้ทรัพยากรคาร์บอนและพลังงานทั่วทั้งกลุ่มบริษัท และห่วงโซ่อุปทานตามแนวทางปฏิบัติของ Science Based Targets (SBTi) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการบรรลุการปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 นอกจากนี้ Zyxel ยังเสนอแนะแนวทางการปรับห่วงโซ่อุปทานจามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลดคาร์บอนผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น โปรแกรมการฝึกอบรม Zero Carbon Academy

ความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในด้านความยั่งยืนได้รับการยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง MSCI ESG Rating ที่ A ในปี 2023 ตลอดจนรางวัล Gold for Sustainability Reporting โดยรางวัลนี้พิจารณาจากการรายงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ และรางวัล Information Security Leadership Award ในงาน Taiwan Corporate Sustainability Awards ประจำปี 2023

*ข้อมูลระดับการยอมรับเป็นข้อมูลที่แม่นยำถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024

Comments

comments