บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด  หรือ UIH ผู้นำด้านดิจิทัลโซลูชัน ประกาศความร่วมมือกับ Google Cloud เพิ่มขีดความสามารถสู่การแข่งขันระดับโลกขององค์กรไทย ผ่าน Digital Transformation ด้วยศักยภาพของ UIH ด้าน Cloud, AI, Workspace ,Cybersecurity ผนึกเทคโนโลยีระดับโลกของ Google Cloud พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลให้กลุ่มลูกค้าองค์กรชั้นนำ สู่การเติบโตในยุคดิจิทัล

ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการ “Digital Thailand” เพื่อกระตุ้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย AI มีศักยภาพสูงที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสู่การแข่งขันระดับโลก ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า AI สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่าอย่างน้อย 2.6 ล้านล้านบาทให้กับธุรกิจในท้องถิ่นได้ภายในปี 2030

คุณสันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า UIH มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรไทย ด้วยการนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อผลักดันความก้าวหน้าทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต้องใช้แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งด้านกลยุทธ์ การพัฒนาโซลูชัน การจัดการเทคโนโลยี จนถึงการส่งมอบบริการ โดยการร่วมมือกับ Google Cloud ผู้นำด้านนวัตกรรมดิจิทัลนั้น ทั้งสององค์กรมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกัน ในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

UIH ชูแนวคิด AI Transformation ที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ

 • AI : ทำหน้าที่เติมเต็มและขยายศักยภาพของมนุษย์ ไม่ใช่การมาแแทนที่คนในองค์กร และเป็นการยกระดับธุรกิจขององค์กรขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
 • Data : ไม่ได้มีไว้เพียงแค่การจัดเก็บเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับ AI ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขันจากการตัดสินใจจากข้อมูล
 • Cloud : ทำให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมและแอปพลิเคชันใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขยายได้ตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร หรือการลงทุนระยะยาวที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจทำให้ล่าช้าในการออกสู่ตลาด
 • Workspace : เน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ยอดเยี่ยม การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานยุคใหม่ เพื่อเสริมพลังให้องค์กรบรรลุศักยภาพสูงสุดในยุคดิจิทัล
 • Cybersecurity : เน้นการรักษาความปลอดภัยของคลาวด์และความสามารถด้านดิจิทัล ผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรับประกันความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า

UIH ตระหนักถึงความต้องการนวัตกรรมทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมของประเทศไทย และมุ่งหวังที่จะนำความสามารถด้านนวัตกรรมของ Google Cloud สู่การทำ Digital Transformation

คุณปณต กาญจนศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัล บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (UIH) กล่าวว่า UIH ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ Google Cloud ด้วยความเชี่ยวชาญและความพร้อมด้านดิจิทัลของทีมงาน UIH มีความเข้าใจในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมสำหรับการแนะนำกลยุทธ์และโซลูชันด้านดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับความชำนาญในการนำนวัตกรรม Google Cloud Platform และ Google Workspace (GWS) มาใช้ในภาคธุรกิจไทย โดยความร่วมมือนี้จะเป็นกำลังขับเคลื่อนให้เกิดการทำ Digital Transformationในวงกว้าง

“ UIH วางรากฐานสำหรับการทำ Digital Transformation ในด้านต่างๆ เช่น AI, Data, Cloud, Workspace และ Cybersecurity ให้กับองค์กรชั้นนำหลากหลายของไทย ซึ่งในอนาคตจะเป็นการขยายขอบเขตสู่ AI Transformation ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผนึกความเชี่ยวชาญของ UIH ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับหลากหลายภาคธุรกิจ เข้ากับความล้ำสมัยของ Google Cloud ซึ่งสามารถตอบโจทย์ธุรกิจในประเทศไทย ทำให้เราสามารถพัฒนากลยุทธ์ Digital Transformation ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนได้” คุณปณต กล่าว

UIH ชูจุดแข็งการให้บริการ Google Cloud

 • Industry Expertise: ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษายุทธศาสตร์ดิจิทัลในแต่ละภาคธุรกิจ
 • Google Cloud Expertise: ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ Google Cloud เช่น Google Workspace, Google Cloud Platform, Gemini เป็นต้น
 • Google Cloud Direct: บริการเสริมด้านการสื่อสารความเร็วสูงพิเศษ ที่สามารถให้การใช้งาน Google Cloud เป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม เช่น องค์กรที่ต้องมีการโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Google Cloud เป็นจำนวนมาก
 • 24×7 Support & Billing: บริการหลังการขาย การมี Credit Term และการออกใบกำกับภาษีที่องค์กรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจ่ายบัตรเครดิต
 • Training & Onboarding: หลักสูตรการฝึกอบรมวิธีการใช้โซลูชันของ Google Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Value Added Services Integrations: การบูรณาการบริการ Google Cloud กับแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงบริการเสริม เช่น การจด Domain
 • Hardware Integrations: การบูรณาการ Google Cloud hardware กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • 3rd Party Integrations: การบูรณาการ Google Cloud ควบคู่บริการอื่นๆ

Comments

comments