ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนวิสัยทัศน์รัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลของทรูที่ร่วมเติมเต็มชีวิตอัจฉริยะในบ้านให้เป็น Smart Life รวมทั้งแนะนำบริการด้านสุขภาพสำหรับวิถีชีวิตดิจิทัลผ่านแอปหมอดี  โดยร่วมจัดแสดงเป็นนิทรรศการในงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Digital Korat: The Future Starts now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมด้วยนายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี นายเลิศรัตน์ รตะนานุกูล หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์  และนายอรรถ อรุณรัตนพงษ์ หัวหน้าสายงานบริหารจัดการระดับภูมิภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำชมนวัตกรรมดิจิทัลที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อนำเสนอศักยภาพในฐานะบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย ที่มุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะ True Smart Living โดยผสานระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เชื่อมโยงผ่านเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัยและเครือข่ายอัจฉริยะทรู5G ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตภายในที่พักอาศัยให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแอปพลิเคชัน “หมอดี” ที่นำเทคโนโลยีร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนสู่นโยบาย “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมระดับโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนภายในงานอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Digital Korat: The Future Starts now – โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต”

ชูแอปพลิเคชัน “หมอดี” (MorDee) พร้อม Smart Living Tech

  • แอปพลิเคชัน “หมอดี” (MorDee) นำเสนอบริการด้านสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยี Cloud และ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาบริการ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 คนจาก 20 สาขาเฉพาะทาง พร้อมฟังก์ชันการนัดหมาย ปรึกษาแพทย์ ส่งยาถึงบ้าน และเคลมประกันโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
  • Smart Living Tech ทรูนำเสนอโซลูชันบ้านอัจฉริยะที่ใช้อุปกรณ์ IoT และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ดูแลสุขภาพ และยกระดับความปลอดภัยภายในบ้าน โดยสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย Water leak sensor, IR remote control, Door & Window Sensor, Zigbee Mini Hub, Smart CCTV, Smoke Sensor, Smart Light Bulb, Smart Plug, Smart outdoor Cameraและ Smart Baby Camera

การสนับสนุนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทยในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล และการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นต้นแบบมหานครดิจิทัลแห่งอนาคต สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค

Comments

comments