29 มีนาคม 2563 : กลุ่มทรู ขอแจ้งให้ทราบว่า มีพนักงาน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 1 ราย ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม ณ อาคารรุ่งโรจน์ ตึก B ได้รับการแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยพนักงานท่านดังกล่าวได้เริ่มปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) มาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 แต่มีความจำเป็นได้เข้ามายังสำนักงานอาคารอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 (เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ) และหลังจากนั้นได้ปฏิบัติงานที่บ้านต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เริ่มมีอาการไข้สูง จึงเข้ารับการตรวจและได้รับการยืนยันผลในวันนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประสานส่งพนักงานเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยทันทีที่ได้ทราบข่าว ทั้งนี้ พนักงานท่านดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และแม้ขณะนี้บริษัทได้มีประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้านแล้ว แต่อาจยังมีพนักงานบางรายได้เข้าไปที่อาคารรุ่งโรจน์ บริษัทฯจึงได้แจ้งให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานที่อาคารรุ่งโรจน์ ตึก B ชั้น 8 ทุกคน เฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 และรายงานอาการของตนเองให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทุกวัน หากมีอาการผิดปกติที่อาจเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้รีบแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อช่วยเหลือในการเข้ารับการตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้แจ้งข้อมูลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อ เพื่อให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว บริษัทฯ ได้ประสานงานกับฝ่ายบริหารอาคารรุ่งโรจน์โดยฝ่ายอาคารฯ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด โดยปิดพื้นที่อาคารรุ่งโรจน์ ตึก B ชั้น 8 และพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงจุดสัมผัสสาธารณะทั้งหมด เพื่อทำความสะอาดและอบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลและตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล โดยจะเปิดให้ใช้งานได้อีกครั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ขอเรียนยืนยันว่า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน อย่างสูงสุด และได้กำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งขณะนี้ บริษัทได้ดำเนินนโยบายให้พนักงานทั่วประเทศ Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 จากการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการนำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มาใช้เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Comments

comments