สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะนายกสมาคม และบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด โดย นายองอาจ ประภากมล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองให้แก่สาธารณชนในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติรายการ “คิดเพื่อชาติ” ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ และมุมมองให้แก่สาธารณชนในเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป โดยร่วมถ่ายทอดผ่านสื่อสร้างสรรค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านรายการ “คิดเพื่อชาติ” ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 20.30 – 21.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (ทรูวิชั่นส์ 784)

Comments

comments