ดร. อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลแหลมฉบัง จำนวนทั้งสิ้น 245,000 บาท โดยมี นายแพทย์ จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทวีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จึงเป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ จึงได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเดิน/วิ่ง 100 ล้านก้าว UTSE Virtual Walk/Run for 100,000,000 Steps ขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 222 คน มีวัตถุประสงค์ในการมอบเงินสมทบทุนร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาเพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลแหลมฉบัง และยังส่งเสริมให้คนในองค์กรและผู้ที่สนใจ ได้ออกกำลังกายและใส่ใจในสุขภาพอีกด้วย  กิจกรรมเดิน/วิ่งดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมที่จัดในรูปแบบใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ที่ร่วมกิจกรรมสามารถส่งผลการวิ่งในแต่ละวันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Comments

comments