ลองจินตนาการถึงนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโซลาร์เครดิต (solar credits) การรับชมฟุตบอลบิ๊กแมตช์ในสนามเสมือนจริง (virtual reality stadium) และการสแกนผลิตภัณฑ์เพื่อรับทราบถึงการบริหารจัดการตลอดวงจรการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ซึ่งนวัตกรรมที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่จัดแสดง ณ ศูนย์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ของมาสเตอร์การ์ด หรือ Mastercard Experience Center (MEC) ในประเทศสิงคโปร์  ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมต่างๆ ของ MEC ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้เปิดให้บริการสำหรับลูกค้าและบริษัทพันธมิตรจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งใน MECs ที่มีอยู่ทั่วโลก ทั้งในกรุงลอนดอน สตอกโฮล์ม ดูไบ เม็กซิโก และนิวยอร์ก

ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ที่สิงคโปร์ได้รับการปรับโฉมใหม่พร้อมกับการจัดทำ รายงานการชำระเงินแห่งอนาคตของมาสเตอร์การ์ด ซึ่งระบุถึง 3 แนวโน้มหลักที่มีศักยภาพในการขยายความมั่งคั่งและเพิ่มการเข้าถึงระบบการเงินในเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ได้มีการจัดแสดงและสาธิตอยู่ในพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมแบบเสมือนจริง ด้วยการใช้งานระบบดิจิทัลควบคู่กับระบบหน้าจอแบบสัมผัส เพื่อให้ผู้ชมสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเทรนด์เหล่านี้ได้อย่างเพลิดเพลินผ่านประสบการณ์แบบอินเทอร์แอกทีฟอีกด้วย

1 แนวโน้มอันดับแรก: การเงินโฉมใหม่ : คำนิยามของ ‘เงิน กำลังขยายกว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มความครอบคลุมไปถึงสินทรัพย์ที่นอกเหนือไปจากแบบดั้งเดิม เช่น ข้อมูล สกุลเงินดิจิทัล และสินค้าดิจิทัล เพราะทรัพย์สินเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนมูลค่าสินทรัพย์ไปจากปกติ

การสาธิต (Demo):  การแลกเปลี่ยนมูลค่าสินทรัพย์แบบสากล การแปลงสกุลเงินเป็นรูปแบบดิจิทัล หรือการแปลงสินทรัพย์และข้อมูลเป็นโทเคน (Token) ส่งผลให้คำจำกัดความของ ‘เงินกว้างมากขึ้น Demo นี้จะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนของมาสเตอร์การ์ดในการสร้างและแลกเปลี่ยนมูลค่าสินทรัพย์ผ่านช่องทางการชำระเงินรูปแบบต่าง ๆ

2 แนวโน้มอันดับที่สอง: ประสบการณ์เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Intelligent Experience) : ประสบการณ์ของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปเมื่อสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและดิจิทัลมาบรรจบเชื่อมโยงกันและมีความอัจฉริยะมากขึ้น พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสาธิต (Demo): การค้าในรูปแบบความจริงผสม (Mixed Reality Commerce) Demo นี้จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประสบการณ์การซื้อตั๋วแบบดิจิทัลที่ยกระดับไปอีกขั้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีผสมผสานระหว่าง ความจริงเสมือน (virtual reality) และความจริงเสริม (augmented reality) เพิ่มเติมจากความเป็นไปได้อื่น ๆ

3 แนวโน้มอันดับที่สาม: อนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Futures) : การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณค่าของบริษัทหรือองค์กรในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้าง และการส่งมอบสินค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG)

การสาธิต (Demo): ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เนื่องจากเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้น การจัดแสดงนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงการผลิต การขายปลีกไปจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการใช้ซ้ำและการรีไซเคิล

“ในอีกไม่กี่ปี พลังแห่งเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนคำนิยามและรูปแบบการดำเนินธุรกิจการค้า รวมถึงพฤติกรรมการซื้อขายสินค้า Mastercard Experience Center จึงได้รับการออกแบบให้เป็นประตูสู่อนาคต เป็นสถานที่ที่ลูกค้าและพันธมิตรของเราสามารถสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคตแบบเสมือนจริงได้ตั้งแต่วันนี้ และเป็นสถานที่ซึ่งถูกจำกัดด้วยพลังแห่งจินตนาการของเราเท่านั้น” กล่าวโดย มร.ซานดีพ มาลโฮทรา รองประธานบริหาร ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม มาสเตอร์การ์ด เอเชียแปซิฟิก “มาสเตอร์การ์ดมีเป้าหมายที่จะนำแนวคิดเชิงนามธรรมมาสร้างให้เกิดขึ้นจริง พร้อมมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบมีจุดมุ่งหมาย และร่วมกันสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยการชี้นำแนวทางแก่ผู้เยี่ยมชมผ่านเศรษฐกิจแห่งอนาคต”

MEC ในสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ Mastercard ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับลูกค้า การประชุมหารือสำหรับผู้บริหาร และจัดกิจกรรมของพนักงาน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับงานนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ที่มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ความต้องการ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถระบุโอกาสทางธุรกิจ นวัตกรรมที่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำไปปฏิบัติได้ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า

กิจกรรม Innovation Circuit

Innovation Circuit เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มาสเตอร์การ์ดสามารถสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของลูกค้าได้ เวิร์กช็อปที่เพิ่งเปิดตัวเหล่านี้ดำเนินการโดยทีม Asia Pacific Innovation & Customer Solutions ของมาสเตอร์การ์ด สำรวจเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด เช่น ความจริงเสมือนและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำเสนอประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ที่มาสเตอร์การ์ดสามารถร่วมสร้างขึ้นกับลูกค้าและพันธมิตรในการให้บริการตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละธุรกิจของพวกเขา กิจกรรมในช่วงเวลาครึ่งวันจะช่วยให้คณะผู้เยี่ยมชมสามารถค้นหาและระบุองค์ประกอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เจาะลึกแนวคิดแบบใหม่ และทดลองไอเดียนวัตกรรม รวมถึงทดสอบโมเดลธุรกิจและโซลูชันส์แบบใหม่ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปนี้

หากต้องการจองกิจกรรม Innovation Circuit หรือเยี่ยมชม Mastercard Experience Center ในสิงคโปร์ ท่านสามารถติดต่อได้ที่อีเมล Connie.Cheng@mastercard.com

และสามารถรับชมวิดิโอ Mastercard Experience Center ได้ ที่นี่

Comments

comments