นายพัฒนา ณ สงขลา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และนายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ENERGY ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้กับอาคารของ NT ในพื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องประชุม Ability1 อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะติดตั้งบนหลังคาอาคาร NT ในพื้นที่ภาคกลางและนำมาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าหลักเพื่อช่วย ลดก๊าซเรือนกระจก ดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน รวมทั้งลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวและลด Carbon Footprint

Comments

comments